Lava

Lava uit geselecteerde winlokaties
in Duitsland

Naast de manegebodems voor de ruitersport wordt lavagesteente ook gebruikt bij de aanleg van diverse sportcomplexen. Het lavagesteente dat Beaujean Minerals gebruikt is afkomstig uit geselecteerde groeves.

“De combinatie van lavasteen en het juiste zandmengsel is bepalend of een paardenbak redelijk is of juist van uitmuntende kwaliteit.”