Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Beaujean Minerals BV

Op al onze werkzaamheden, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, zijn van toepassing:

 

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing, met uitdrukkelijke terzijdestelling van uw voorwaarden. De voorwaarden worden op verzoek kostenloos toegestuurd.